Ga naar de inhoud
Samen naar een duurzame toekomst AVZ-Group

Niels Beerens – Algemeen directeur en Jan Maas – Financieel directeur AVZ-Group

Duurzaamheid in het DNA van AVZ-Group

Dagelijks genieten consumenten verspreid over de wereld van onze producten voor in de tuin, aan huis en op het werk. AVZ-Group biedt een ruim assortiment aan duurzame buitenzonwering, zoals screens, uitval- en terrasschermen, buitenleven en aanverwante producten met als doel om woon- en werkcomfort te verhogen, maar vooral om een duurzaam en gezond binnenklimaat te garanderen.

Als leverancier en ontwikkelaar van innovatieve duurzame zonweringproducten zijn wij nauw betrokken bij de bouw, waar duurzaamheid een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering is geworden. We benaderen duurzaamheid niet als ‘een project’, het gaat om het veranderen van de mindset die leidt tot duurzaam gedrag. Om de plannen op nationaal en internationaal niveau te realiseren, werken we samen hard om de CO2-uitstoot te verminderen richting de hoofddoelstelling om in 2050 volledig klimaatneutraal te kunnen zijn.

Wij, als AVZ-Group, zijn ons ervan bewust dat we voor een gigantische uitdaging staan om onze planeet leefbaar te houden voor ons en de generaties na ons. Daarom willen we met onze producten en onze partners investeren in een duurzame toekomst.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een beter milieu begint met jezelf! Een veelgehoorde uitspraak die AVZ-Group om zet in actie. Als belangrijke speler in de zonweringsbranche willen wij onze verantwoordelijkheid nemen vanuit de plek die wij als organisatie innemen in de samenleving. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO” is een strategisch speerpunt van AVZ-Group. MVO betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op People & Society (mens & maatschappij), Planet (milieu) en Profit (economie).

De eerste stap voor MVO is in kaart brengen hoe we er als organisatie op dit moment voor staan en vervolgens maken we een jaarplan om onze activiteiten te verbeteren en ons verbruik te verminderen. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen, wat betekent dat we bij elke beslissing de verschillende belangen van de betrokken mensen, bedrijven en organisaties afwegen. Uit de cijfers van het jaar 2021 blijkt dat de totale CO2-uitstoot van AVZ-Group 940,1 ton bedroeg. Dit aantal geeft ons een duidelijk signaal dat we moeten werken aan het terugdringen van deze uitstoot. We hebben ons daarom tot doel gesteld om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2021.

Nieuws

Nieuwe afvalbakken in de kantine en op kantoor

Afval scheiden op kantoor!

Afval scheiden is al een goed voorbeeld van het verminderen van onze impact op het milieu. Thuis zijn we vaak al bezig met het scheiden van verschillende afvalstromen, zoals het plastic, karton & papier en het gft-afval. Rekening houdend met het milieu is het belangrijk om hergebruik van geschikte materialen te stimuleren. We hebben daarom nieuwe afvalbakken op kantoor en in de kantine geplaatst, met aparte bakken voor gescheiden afval. Als we medewerkers meteen een bewuste keuze geven bij het weggooien van afval, pakken we dit proces efficiënt aan, worden goede grondstoffen behouden en weer terug in de keten gebracht.

Nieuwe afval containers

Nieuwe afvalbeleid

Dit jaar zijn we bij AVZ, Smits en Hylas gestart met de implementatie van het nieuwe afvalbeleid. Bij het uitrollen van het afvalbeleid hebben we samen met de teamleiders gekeken hoeveel containers er per afvalsoort nodig waren, en dit is zo uitgerold in het magazijn en de productiehallen. Door met verschillende soorten afval met verschillende kleuren te werken, kan er een betere scheiding van de afvalverwerking worden gegarandeerd. *Basisstromen: Zwart = restafval, Rood = transparant plastic en Blauw = karton & papier.
Met de implementatie van nieuwe perscontainers halveren we ook het transport van het afval en verminderen we daarmee onze CO2-uitstoot!

Nieuwe afval containers

Milieu Databases

Als eerste op de Nederlandse markt is de SolidScreen nu beschikbaar in de Nationale Milieudatabase (NMD). Alle SolidScreens uit ons assortiment zijn nu geregistreerd in categorie 1 van de database. Dit is de hoogste van de 3 beschikbare categorieën, die nauwkeurig de milieuprestaties van producten beschrijft. Hiermee beschikken architecten en andere bouw- professionals over de meest specifieke en relevante gegevens die in de benodigde berekening geen negatieve opslag krijgen.