Ga naar de inhoud

Producten

Onze producten voor een duurzame toekomst!

Naast het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, zijn onze producten natuurlijk ook erg belangrijk. Ook hier hebben we al een belangrijke stap gezet door de SolidScreens en uitvalschermen en markisolettes te onderzoeken op hun milieueffecten. Dit doen wij door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA), ook wel ‘cradle to grave’-analyse genoemd. Dit is een methode om de totale milieubelasting van een product over de gehele levenscyclus te bepalen, bijvoorbeeld vanaf de winning van de benodigde grondstoffen, het transport, de productie, het gebruik van het product en uiteindelijk de wijze van afvalverwerking.

SolidScreens toegevoegd in de
Nationale en internationale milieu database!

De nationale en internationale Milieu Database

Per 1 januari 2018 gelden er normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter. Naast regels voor energiezuinigheid van gebouwen geldt dan ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. De Rijksoverheid wil graag dat de milieubelasting van gebouwen wordt verminderd door het gebruik van duurzame materialen. Elk product heeft in meer of mindere mate effect op het milieu en alle effecten van de bouwproducten die in een bouwwerk worden gebruikt, worden de milieuprestaties van een bouwwerk genoemd. De Rijksoverheid heeft een bepalingsmethode ontwikkeld waarbij alle milieuprestaties van elk bouwproduct op dezelfde manier worden berekend. Centraal in de bepalingsmethode staat de Nationale Milieudatabase, waarin alle milieuberekeningen van bouwproducten zijn verzameld. De database dient als gegevensbron voor alle rekeninstrumenten waarin de milieuprestatie van een bouwwerk wordt bepaald. De methode is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een bouwproduct. Bij de LCA berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. De SolidScreen is als eerste in de markt beschikbaar in de Nationale Milieudatabase. In deze database zijn alle milieuproductverklaringen (EPD) van bouwstoffen terug te vinden. Architecten hebben deze gegevens nodig om de milieuprestatie van gebouwen te berekenen volgens de wettelijk verplichte Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen. Alle SolidScreens uit ons assortiment (16 stuks in het totaal) zijn nu geregistreerd in categorie 1 van de database. Dit is de hoogste van de drie beschikbare categorieën, die de milieuprestaties van producten nauwkeurig beschrijft.

Wilt u meer weten over de Nationale Milieudatabase, klik dan op het onderstaand filmpje:


Naast de Nationale database zijn onze producten ook toegevoegd in de Internationale database: ECO Platform genaamd. Met de ECO Portal biedt ECO Platform gebruikers een centraal toegangspunt tot digitale Europese EPD-gegevens. Doordat deze data vrij toegankelijk zijn, is het mogelijk om publieke en private instrumenten voor het bouwen van LCA verplicht te stellen. Ga voor meer informatie over deze database naar de link:

International database ECOPLATFORM

BENG / TOjuli

Zoals hierboven vermeld staat, geldt er per 1 januari 2018 normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter.
Vanaf 1 januari 2021 is deze norm nog verder aangescherpt en moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) voldoen aan de eisen van bijna-energieneutraal-gebouwen (BENG). BENG geeft aan hoe energiezuinig het gebouwtype is. Er vier indicatoren om dit te kunnen meten; dit zijn drie eisen (BENG 1 – 2 en 3) en nog een aanvullende 4e eis (TOjuli) waaraan gebouwen en woningen vanaf 2021 aan moeten voldoen om uiteindelijk CO2 neutraal te zijn in 2050.

Bron: LenteAkkoord

BENG heeft als doel is het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen, op de volgende manieren:
BENG 1. Energiebehoefte terugbrengen
BENG 2. Beperken fossiel energiegebruik
BENG 3. Benutten van hernieuwbare energie
TOjuli. Aanvullende eis om oververhitting te voorkomen.

Via ramen komt er in de zomer veel warmte de woning binnen en in de winter zorgen raam juist voor warmteverlies. Om de temperatuur in huis ’s zomers laag te houden, is buitenzonwering de ideale oplossing. Buitenzonwering zorgt ervoor dat de woning niet opwarmt en de temperatuur aanzienlijk lager en stabiel blijft.
Buitenzonwering speelt daarom een erg belangrijke rol om aan de BENG-1 & de TOjuli eis te voldoen.

EPD certificaten SolidScreens

EPD certificeringen

Sinds februari 2022 zijn alle 16 SolidScreens door middel van LCA-analyse op milieueffecten doorgerekend en opgenomen in de landelijke milieudatabase. Hiermee is de SolidScreen de eerste zonwering die is opgenomen in categorie 1-gegevens in deze database die architecten moeten gebruiken om hun omgevingsberekeningen te maken.

R&D ontwikkelt duurzame zonweringproducten

Eigen R&D afdeling

De systemen van AVZ-Group komen tot stand door vraag uit de markt en dankzij de innovatiedrang van onze medewerkers. Onze eigen R&D afdeling werkt, eventueel in samenwerking met de klant, ideeën uit tot een concreet ontwerp. Een goede balans tussen montagegemak, functionaliteit en kwaliteit staat hierbij centraal. Zodra het geoptimaliseerde systeem aan alle eisen voldoet, vindt er een uitgebreide testperiode plaats.

Life Cycle Analyse (LCA)

Digitale LCA-tool

Dankzij de EPD webapplicatie van NIBE zijn wij in staat om onze eigen LCA en EPD’s te maken. Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestaties van een product op een vergelijkbare manier te kwantificeren en te communiceren. EPD’s zijn gebaseerd op een Levenscyclusanalyse (LCA), een methode om de milieu-impact van een product gedurende zijn gehele levenscyclus te bepalen, bijvoorbeeld van grondstofwinning, productie, transport, gebruik en verwijdering.